O nas

Firma NPK Nauka-Praca-Kariera pomaga przedsiębiorcom i pracownikom w osiągnięciu biznesowego i zawodowego sukcesu.

  • Szkolimy, motywujemy, zmieniamy nastawienie, wyzwalamy energię, pomagamy w efektywnym godzeniu pragnień i powinności. 
  • Wspieramy, wzmacniamy, przeformułowujemy, zaskakujemy, scalamy zespoły, wzmacniamy liderów.
  • Badamy, analizujemy, wyciągamy wnioski i opracowujemy strategie lub rekomendacje. 
  • Diagnozujemy talenty i opracowujemy ich plany rozwoju.
  • Przeprowadzamy testy analizy behawioralnej i myślenia analityczno-logicznego (inteligencji płynnej). 

                       Z A P R A S Z A M Y

 

 
 akładce HR Rescue - Pogotowie HR
.
 
 
 
 
  
Jest nam również niezmiernie miło poinformować, iż firma NPK Nauka-Praca-Kariera w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”  realizuje na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zadanie sporządzenia raportu pt. „Model Lokalnej Interdyscyplinarnej Współpracy” (robocza wersja raportu).

Projekt

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego